Friday, March 9, 2012

Celebrating the International Women's Day in Stockholm

En kväll om och med den arabiska revolutionens(Från 10TAL) SAMTAL OCH STORM – en kväll om och med den arabiska revolutionens kvinnor


Rapport från 10TAL Evenemang:


SAMTAL OCH STORM – en kväll om och med den arabiska revolutionens kvinnor


”’Den arabiska våren’: jag tycker inte om det uttrycket. Det är en formulering från väst. När jag ser alla dödade, arresterade och torterade kan jag inte tänka på någon vår.”
Den tunisiska fredsaktivisten Lina Ben Mhennis ord genljuder i de många samtalen som tidskriften 10TAL, Svenska PEN och Dramaten& har bjudit in till den åttonde mars. Våren har kommit till Sverige; internationella kvinnodagen uppmärksammas världen över och samtidigt fortskrider revolutionerna – i det slutna Syrien pågår ett krig. 


            Den sentimentala förbindelsen i uttrycket ”Den arabiska våren” måste alltså hållas på avstånd. 


            Men samtalet i Målarsalen växer, som en ordtornado. En nyckeltanke är att det privata är politiskt. ”Jag är inte politiskt aktiv” säger den operativt regimkritiska Lina Ben Mhenni; ”jag hatar politik. Jag kämpar för mänskliga rättigheter.” Moderator Yasmine El Rafie vill fråga om hennes pappa, som arresterades för sina politiska åsikter, och efter sex års fängelse befriades tack vare svenska Amnesty. Har den privata erfarenheten betytt mycket för hennes kamp? 
”När din pappa och dina vänner arresteras glömmer du bort din rädsla.”
Kan man ångra en revolution? Frågan ställs till flera av de medverkande. Trots blodspillan går det inte att återkalla folkens frihetsuppror och medvetandehöjning. Men problemet med att skriva historia av revolutionerna är att de på flera sätt misslyckats – och bara börjat, menar Lina Ben Mhenni. Tusentals människor har förlorat sina liv och valdeltagandet i Tunisien har varit lågt, 50 procent. I Egypten söker folket efter en ledare men tvingas leva under det aktiva muslimska brödraskapet som agerat i skymundan i 60 år. Bakslag som dessa riskerar att ytterligare försämra kvinnornas ställning. 


I Egypten är det största problemet nu fattigdom, menar den egyptiska författaren Hala al Badry. Också för henne tar humaniteten sin början i familjerelationerna, som speglar samhällets strukturer. När revolutionen kom till Tahrirtorget var det viktigaste för henne att stanna där tills revolutionen hade segrat – ”för att skydda våra söner och våra döttrar.” 


            Humanitet och frihet. Gemensamt för Tunisien, Jemen och Egypten är den historia av frihet, intellektualism och modernitet som funnits där, långt innan diktaturerna. ”Jag vill tro på historien”, säger al Badry, ”och vi vet sedan tidigare att tiden efter revolutionerna är svår, men att friheten kommer tillbaka.” 


För bloggaren Afrah Nasser från Jemen ligger ett stort ansvar på omvärlden, som bör rapportera från arabvärlden om annat än al-Quaida och terrorism. Internationella journalister måste börja fokusera på humanitära frågor. Afrah Nassers egen bloggkamp började så; i ambitionen att skildra Jemens frågor inifrån. 


Och feminism? 
Afrah Nasser ber om feministiska män och vill rikta ett särskilt tack till de palestinska kvinnorna, som varit arabvärldens feministiska föregångare. 
Manhal al Sarraj, syrisk författare bosatt i Sverige, kan inte uppmana någon i Syrien att göra revolution eftersom hennes position i Sverige är fredad. ”Jag kan inte heller tala om feminism: hur kan kvinnors rättigheter vara i centrum när mänskliga rättigheter inte existerar?”


            Just nu i Syrien pågår massbombningar av städer större än Stockholm, kommer en kommentar från publiken. Vad kan vi göra för att stoppa det? 
Javeria Rizvi Kabanis, kommunikationsstrateg och skapare av filmen Zero Silence om unga människor i Tunis, svarar på frågan med ordet genomskinlighet. Vi måste ta reda på vad som händer och kräva mer information. Men också upprätta samtal, mitt i stormen, för att hitta fram till varandra.  


Läs mer i Dialog & Revolt – om de arabiska revolutionerna i artiklar av bl a 10TALs och PENs gäster Lina Ben Mhenni och Afrah Nasser. Tidskriftsnumret kan beställas här.


Foto: Elnaz Baghlanian (från vänster: Hala al Badry, Lina Ben Mhenni, Manhal al Sarraj, Afrah Nasser, Javeria Rizvi Kabanis) 
Samtal och storm - ett samarbete mellan 10TAL, Svenska PENs kvinnokommitté och Dramaten&
Tack till Svenska Akademien och ABF-Stockholm


10TALs evenemangsverksamhet stöds av Statens kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting