Saturday, December 17, 2011

Tawakkol Grabbing a Big Swedish Newspaper's Headlines


I feel a combination of proudness and honor to write the following;- On 10th of Dec. , two days before her arrival to Sweden, Tawakkol Karaman, one of Nobel Peace Prize Laureates for 2011 was the cover story of Helsingborgs Dagblad (HD) newspaper, that's the largest local newspaper in Sweden, and perhaps the first daily papers in Sweden. No doubt, I'm very proud to see my country's daughter with all what she represents to be on such prestigious newspaper. In addition, I had the honor to be the author of Tawakkol's front page story.


********

Here is the piece in Swedish, followed by the English version.

Fredens pris

"Hennes kamp fantastisk". En av Mellanösterns viktigaste bloggare, Afrah Nasser, porträtterar fredspristagaren Tawakkul Karman inför dagens nobelprisutdelning.

KULTUR Det är kanske inte så många som känner till att Jemen en gång i tiden var ett historiskt feministiskt fäste. Särskilt inte som landet ifjol intog jumboplatsen bland de 134 länder som ingick i The World Economic Forums undersökning av jämställdhetsklyftor i världen, "Global Gender Gap Report".

Men jo! Det är sant! Jemen har styrts av två kvinnor.

Eller, enligt vissa historiker, tilll och med av tre kvinnor; drottning Sheba, drottning Arwa och, möjligen, drottning Asma'a.

Med det sagt, historien upprepar sig när nu en av Jemens döttrar än en gång ges internationell betydelse.


Den 7 oktober 2011 inleddes som en helt vanlig dag.

Föga anade jag att det skulle bli en minnesvärd dag, en dag då ett nytt kapitel skrevs i Jemens historia – och framförallt ett nytt kapitel för de jemenitiska kvinnornas kamp för att bygga ett nytt Jemen.

Fullständigt förvånad tog jag emot den glada nyheten att en av de tre mottagarna av årets fredspris till Alfred Nobels minne gick till Tawakkul Karman. Journalist, politiker och människorättsaktivist som 2005 grundade den ideella jemenitiska organisationen "Women Journalists Without Chains" som hon lett sedan dess.

"Vi kan inte nå demokrati och varaktig fred i världen om inte kvinnor ges samma chanser att påverka samhällsutvecklingen på alla nivåer som män", sa den norska Fredspriskommitténs ordförande Torbjörn Jagland.

Exakt! 32-åriga Tawakkul Karman ger ett ansikte åt den nya demokratirörelsen i Jemen och hon är den som vågat utmana president Ali Abdullah Salehs 33-åriga regim.

S om orädd journalist och aktivist har hon engagerat sig för pressfrihet, hon har arrangerat
veckovisa sittstrejker, hon har krävt att politiska fångar ska frisläppas. Men kanske allra viktigast: hon har gått i bräschen för de folkliga demonstrationer mot Saleh som anordnats i Jemen sedan januari.

Den 7 oktober befann jag mig någonstans i Stockholm. Det ringde i mobilen och Sveriges Radio gav mig beskedet, de ville göra en intervju med en gång. Men jag bara hoppade runt på gatan och skrek av glädje.

Äntligen, tänkte jag, äntligen blir Jemen känt för något annat än terrorism. För fred, rentav. Det kan vi tacka Tawakkul för.

Under Salehs styre har Jemen alltmer gjort sig känt för omvärlden som terrorismens internationella knutpunkt. Själv påstår Saleh att terrorismen skulle blomma ut i landet om han lämnar makten. I själva verket är det precis tvärtom.

Och nu kan Jemen få förknippas med fred, tack vare Tawakkul Karmans pris.

Hon är nu en del av del av Jemens historia i vilken kvinnorna alltid har haft en aktiv roll.

Landets kvinnor kunde ha varit betydligt mäktigare och mer inflytelserika om det inte varit för Salehs styre – som har stulit kvinnors rättigheter.

Ändå – eller kanske på grund av just det – har ett antal röststarka kvinnor trätt fram i landet.

För att nämna några: den framlidna Raufa Hassa, landets första kvinnliga journalist, Amal al-Alim Soswa, landets första kvinnliga ambassadör, människorättsaktivisten Amal al-Bashai och författaren Arwa Othman.

Tawakkul Karman är inte en uttalad feminist. Hon har framförallt kämpat för demokrati och pressfrihet. I kampen mot korruption och övergrepp mot pressen har hon fått utstå väldigt mycket.

I drygt fem år har hon levt under ständigt dödshot. Hon har fängslats i flera omgångar, arresterats och hotats av myndigheterna. Och hon är inte ensam om den upplevelsen. I juni kidnappades hennes bror, poeten Tareq Karman, i provinsen Taiz av milisen. Han släpptes först sedan det gjorts väldigt tydligt att dödshoten mot Tawakkul nått fram till henne.

Tawakkuls kamp inleddes långt före den arabiska våren. Hon har varit en känd politisk aktivist under åratal och lett otaliga kampanjer för politiska fångar och demonstrationer. Bara sedan 2007 har hon lett 110 sittstrejker utanför parlamentet.

Hennes outtröttliga kamp har verkligen varit fantastisk.

Nu går hon till historien inte bara som den första arabiska kvinnan att få ta emot priset, utan också den yngsta mottagaren av Nobels fredspris någonsin.

Samtidigt med detta internationella erkännande möts hon av en ström av kritik och hat på hemmaplan.

Ett filmklipp har cirkulerat där hennes far skäller ut henne i parlamentet. Andra har kallat henne ytlig och ovärdig priset.

I det perspektivet kan det vara viktigt att minnas vad hon själv har påpekat många gånger: att Nobelpriset inte bara ska ses som hennes, utan som alla jemeniters som kämpar för förändring och demokrati.

Hon har vägrat att slå sig till ro efter att priset tillkännagivits. Tvärtom har hon genom det fått ett än större inflytande för att med hjälp av det internationella stödet en gång för alla kunna störta Saleh och ställa honom inför internationell domstol.

Den senaste tidens politiska utveckling i Jemen är omstridd.

Den 23 november tvingades Saleh att godkänna en plan för det nödvändiga maktskiftet. Men samtidigt som han vill avhändiga sig makten till förmån för vice presidenten, Abdurabo Mansour Hadi, försäkrade sig Saleh om immunitet mot åtal.

Ett nationellt regeringsråd av såväl Salehs regeringsparti som oppositionen ska bildas.

Men det har knappast lugnat Saleh-kritikerna. Särskilt har punkten om immunitet väckt nya starka protester. Nya demonstrationer har avlöst varandra. Kraven står fast att Saleh ska ställas inför rätta för korruption och för massdödandet av demonstranter.

Sedan februari har över 2 500 dödats och 9 000 människor skadats och sårats.

Det redan så fattiga Jemen kommer alldeles säkert att tvingas hantera stora politiska och humanitära problem framöver.

Med shia-rebellerna i norr, separatisterna i söder och aktiva al-Quaida-grupper har landet problem så att det räcker.

I februari 2012 genomförs val i provinsen Haid. Senare under året är det dags för parlamentsval. Oavsett vilka makthavarna blir står de inför enorma utmaningar.

Tawakkul Karman för sin del är tydlig med att det är viktigt att Saleh ställs inför rätta och att hans tillgångar fryses av det internationella samfundet.

Hennes kamp fortsätter, en okuvlig kamp som förs med enbart fredliga medel.


**************

Armed with Peaceful Struggle; Tawakkol Leads Yemen's Uprising


While Yemen was ranked absolutely worst at No. 130 at the Global Gender Gap Report done by The World Economic Forum in 2010, not lots of people know that Yemen used to be at some point during ancient history a very feminist country. Yes! That's true! Yemen had been ruled twice by women. In fact, according to few historians, it was ruled three times by three queens; Sheba Queen of Sheba Belqis, Queen Arwa, and ,arguably, Queen Asma'a. Having said that, history seems to relatively repeat itself once again by bringing a high international importance to one of Yemen's daughters.

The 7th of October, 2011, started like any other day. Little did I know it was a remarkable day for Yemen and a new chapter for Yemeni women's history in building their country. In a total astonishment, I received the happiest news that Tawakkol Karaman, journalist, politician, and Human Rights activist who founded and heads the Yemeni nonprofit group “Women Journalists Without Chains” in Yemen, since 2005, was one of the trio women who were awarded the Nobel Peace Prize for 2011. “We cannot achieve democracy and lasting peace in the world unless women obtain the same opportunities as men to influence developments at all levels of society,” stated president Thorbjoern Jagland, Norwegian Nobel Committee.

Indeed, Tawakkol, 32-year-old mother of three, is regarded to be the main face of Yemen's uprising calling for democracy and ouster of Saleh's 33 years rule regime. She has been an outspoken journalist and activist, in which she has agitated for press freedoms and staged weekly sit-ins to demand the release of political prisoners from jail. She founded Women Journalists Without Chains and has played a leading part in the struggle for democracy in Yemen. Most importantly, she has led rallies in the continuing protests against the rule of Saleh, since last January.

On 7th of October, while I was walking in one of Stockholm's streets; I received the call from a Swedish Radio telling me the news and asking me to do an interview immediately. I couldn't help it but jump in the middle of the street; screaming out of joy “Finally! Yemen is being recognized for peace, not for the so-called terrorism.” “We owe that to Tawakkol,” I thought. Absolutely, for the past 33 years, ruled by Saleh Yemen has been a hot spot for the alleged notion of terrorism. Saleh has been falsely and unfairly replicating that Yemen suffers from terrorism groups' existence and that violence could erupt once he leaves office. Needless to say, that was absolutely not true. In fact, it's vice versa; Yemen is the land of peace, emphasized by Tawakkol's winning.

Tawakkol's active effort comes as part of the great role Yemeni women have always played in the county's development. Unfortunately, women in Yemen could have been more empowered and influential but due to the injustice regime of Saleh; women's rights have been snatched from them. Yet, for almost the past 10 years, Yemen witnessed other hard-core feminist ladies; to name few; like the late dr.Raufa Hassan, Yemen's first female journalist, Amal al-Alim Soswa, first female ambassador, Amal al-Basha, Human Rights activist and author Arwa Othman.

Though, it's important to mention that Tawakkol is not feminist. She mainly focuses on advocacy for freedom of press and democracy. Nevertheless, Tawakkol has came a long way in exerting her efforts to fight corruption and violations against freedom of press. In that path, she has been enduring a lot. Tawakkol has been putting her life in danger for over 5 years. She has been jailed periodically; arrested and threatened a number of times by the government. Danger was not only against her. In June 2011, her brother, poet, Tareq Karaman was kidnapped in Taiz province by armed group and released afterwards after sending death threats through him to Tawakkol.

Tawakkol’s efforts in fighting corruption and injustice didn’t begin with the Arab spring. She has been an active political activist , a campaigner for political prisoners and a regular organizer of demonstrations for a long time. She led around 110 sit-in demonstrations in front of Parliament and Ministry of Information since 2007.


Her tireless and continuous effort for change and reforms was very outstanding. With the prize, Tawakkol was not only the first Arab woman to win, but also the youngest person ever to become a Nobel Peace laureate. While she became internationally acclaimed, she still gets criticism and hate comments. There has been a clip circulated where her father scolded her in a parliament session. Others called her superficial and unqualified for the prize. On the light of that, she has mentioned many times that the prize was not for her; it was for all of Yemen and its struggle for change and democracy. Refusing to let anything or anyone to demoralize her, since her winning announcement, she became increasingly involved in mobilizing world opinion and United Nations Security Council members to assist the protesters in ousting Saleh and bringing him before the international court.


The recent political developments in Yemen has been very controversial. On the 23rd of November, Saleh signed a power-transfer plan whose one of its main articles guarantees him immunity from prosecution while he hands power to the Vice, Abdurabo Mansour Hadi. Accordingly, a National Unity Government was formed, where cabinet was evenly spilited between Saleh's ruling party the “General People's Congress” and the main opposition coalition the “Joint Meeting Parities”. But the immunity provision of the accord has angered anti-Saleh protesters, who have continued to demonstrate, demanding that he face trial for corruption and the deaths of protesters.The brutally killing by Saleh's forces is still rising across the country till today. Since last February, more than 2,500 people have been murdered, 9,000 people have been wounded and thousands became internally displaced people (IDP).

Yemen, the already impoverished country, will certainly face great political and humanitarian problems in the future. Yemen faces Shia rebels in the north, separatists in the south and an active branch of the so-called international al-Qaeda network - al-Qaeda in the Arabian Peninsula. Lots of work to do awaits the president to be elected in the coming presidential election to be held by Haid on February 21st . The parliamentary elections will be scheduled at a later date.

Tawakkol has been clear on her stance that Saleh must be prosecuted and all his assets must be frozen by the international community. In the pursuit to make that come true, Tawakkol continues to lead the uprising armed with peaceful struggle.